Outsourcing księgowy

Outsourcing księgowy, czyli powierzenie zadań z zakresu księgowości firmie spoza przedsiębiorstwa, daje wiele korzyści.
Oto niektóre z nich:

Wszystko to powoduje, że Firma może skupić się na wykonywaniu podstawowych zadań i nie musi angażować się w kontrolę jakości i efektywności pracy księgowych.

(publikacja: 29.04.2014 r.)