Podatki

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych dla 2017/2018r.

Podstawa podatku
ponaddoPodatek wynosi
85.528zł 18%- kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł.
85.528zł 14.839,02+32%nadwyżki ponad 85.528zł.

Rok 2018
.

(publikacja: 11.03.2018 r.)