ZUS

Składki na 2018r. dla prowadzących działalność gospodarczą:

ub.społeczne 846.91 zł.(konto "51")
ub.zdrowotne 319,94 zł.(konto "52")
FP FGŚP 65,31 zł.(konto "53")

Razem składki wynoszą

1232,16 zł


Ulgowe składki na 2018r.:

ub. społeczne 200,16zł.(konto "51")
ub.zdrowotne 319,94 zł.(konto "52")

Razem składki wynoszą

520,10zł.

(publikacja: 11.03.2018 r.)