ZUS

Składki na 2017r. dla prowadzących działalność gospodarczą:

ub.społeczne 812,61 zł.(konto "51")
ub.zdrowotne 297,28 zł.(konto "52")
FP FGŚP 62,67 zł.(konto "53")

Razem składki wynoszą

1172,56 zł


Ulgowe składki na 2017r.:

ub. społeczne 190,62zł.(konto "51")
ub.zdrowotne 297,28 zł.(konto "52")

Razem składki wynoszą

487,90 zł.

(publikacja: 31.01.2017 r.)