ZUS

Składki na 2018r. dla prowadzących działalność gospodarczą:

ub.społeczne 843.45 zł.(konto "51")
ub.zdrowotne 319,94 zł.(konto "52")
FP FGŚP 65,31 zł.(konto "53")

Razem składki wynoszą

1228,70 zł


Ulgowe składki na 2018r.:

ub. społeczne 200,16zł.(konto "51")
ub.zdrowotne 319,94 zł.(konto "52")

Razem składki wynoszą

519,28zł.

(publikacja: 27.09.2018 r.)