Odsetki

Ustawowe:

Od zaległości podatkowych podstawowe:
  • od 09 X 2014r. 8%
  • (publikacja: 11.03.2018 r.)