Prawo pracy

Wolne za święta

W roku 2018 tylko jedno święto tj. 6 stycznia Trzech Króli przypada w sobotę. Należy więc udzielić za ten dzień innego dnia wolnego.

(publikacja: 11.03.2018 r.)
Outsourcing księgowy

Outsourcing księgowy, czyli powierzenie zadań z zakresu księgowości firmie spoza przedsiębiorstwa, daje wiele korzyści.
Oto niektóre z nich:

  • ograniczenie nakładów związanych z zatrudnianiem i szkoleniem pracowników działu księgowego,
  • redukcja ryzyka, gdyż firma outsourcingowa przyjmuje ryzyko na siebie i odpowiada za ewentualne błędy, niedopatrzenia i uchybienia w księgach rachunkowych.
  • uniknięcie negatywnych konsekwencji nieoczekiwanej nieobecności (np. z powodu chorobowy) personelu księgowego. Firma outsourcingowa dysponuje co do zasady znaczną liczbą specjalistów, a absencja któregokolwiek z nich nie wpływa na cenę usługi, nie zakłóca także terminowości i płynności świadczenia usług,
  • gwarancję szybkiej, rzetelnej, fachowej i kompleksowej obsługi w oparciu o najnowsze technologie i nowoczesne oprogramowanie,
  • ograniczenie nakładów związanych z wyposażeniem i utrzymaniem działu księgowości, aktualizacji oprogramowania i posiadanych licencji, a także programów zabezpieczajacych,
Wszystko to powoduje, że Firma może skupić się na wykonywaniu podstawowych zadań i nie musi angażować się w kontrolę jakości i efektywności pracy księgowych.

(publikacja: 29.04.2014 r.)
Regulamin sklepu internetowego

W związku ze zmianami wymagań odnośnie treści regulaminu sklepu internetowego proszę o zapoznanie się z właściwymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Poniżej zamieszczone zostały skany artykułu prasowego dotyczące tego tematu:

część 1 -pokaż
część 2 -pokaż


(publikacja: 01.12.2014 r.)