Podatki

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych dla 2017/2018r.

Podstawa podatku
ponaddoPodatek wynosi
85.528zł 18%- kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł.
85.528zł 14.839,02+32%nadwyżki ponad 85.528zł.

Rok 2019
 • Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19%/ 9%.
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  - przychody za 2018r. do 250.000 euro tj.1.069.875zł
 • Księgi Rachunkowe – kwota limitu przychodów za 2018r. - 8.559.000 zł. .
 • Zwolnienie z Vat – przychody do 200.000 zł.
 • Kasy fiskalne - przychody do 20.000 zł.
 • Mały podatnik (VAT kwartalny) - limit obrotu za 2018r. 5.135.000 zł.
Rok 2018
 • Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19%/ 15%.
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  - przychody za 2017r. do 250.000 euro tj.1.078.425zł
 • Księgi Rachunkowe – kwota limitu przychodów za 2017r. - 8.627.400 zł. .
 • Zwolnienie z Vat – przychody do 200.000 zł.
 • Kasy fiskalne - przychody do 20.000 zł.
 • Mały podatnik (VAT kwartalny) - limit obrotu za 2017r. 5.176.000 zł.

(publikacja: 04.12.2018 r.)
ZUS

Składki na 2019r. dla prowadzących działalność gospodarczą:

ub.społeczne 904.60 zł.(konto "51")
ub.zdrowotne 342,32 zł.(konto "52")
FP FGŚP 70,05 zł.(konto "53")

Razem składki wynoszą

1316,97 zł

Ulgowe składki na 2019r.:

ub. społeczne 213,57zł.(konto "51")
ub.zdrowotne 342,32 zł.(konto "52")

Razem składki wynoszą

555,89zł.

(publikacja: 23.01.2019 r.)
Prawo pracy

Wynagrodzenia:

 • minimalna płaca w 2018r. - 2100 zł
 • dieta w podróży służbowej od 1.03.2013r. - 30 zł.
 • wynagrodzenia młodocianych IX-XI 2018r.
  • I klasa - 180,84 zł.
  • II klasa- 226,05 zł.
  • III klasa - 271,26 zł.
 • minimalna płaca w 2019r. - 2250 zł
 • dieta w podróży służbowej od 1.03.2013r. - 30 zł.
 • wynagrodzenia młodocianych XII.2018-II.2019r.
  • I klasa - 183,21 zł.
  • II klasa- 229,01 zł.
  • III klasa - 274,81 zł.


(publikacja: 04.12.2018 r.)

Odsetki

Ustawowe:

 • od 01.01.2016 za opóźnienie w transakcjach handlowych 9,5%

Od zaległości podatkowych podstawowe:

 • od 09 X 2014r. 8%

(publikacja: 11.03.2018 r.)
Kilometrówka

Kilometrówka:

  od 14 XI 2007r.
 • sam.osob.o poj.silnika do 900 ccm 0,5214 zł.
 • sam.osob.o poj.silnika pow. 900 ccm 0,8358 zł.

(publikacja: 31.01.2014 r.)